کالیبراسیون اپتیک و لیزری

امکان کالیبره کردن ورق درکوتاهترین زمان ممکن

صرفه قابل ملاحظه درزمان و استفاده بیشتر از ورق وکاهش پرت ورق

با استفاده از این ابزار و امکان Sheet Alighn  زمان آماده سازی ورق کاهش میابد .