تیر ۳۱, ۱۳۹۹
انواع عیوب اصلی جوش +روی هم افتادگی ( Overlap ) + بریدگی کناره جوش (Undercut) + آخال های سرباره (Slag Inclusion) + ذوب ناقص ( lack of fusion , LOF ) + تخلخل ( porosity ) + عدم نفوذ ( نفوذ ناقص ) ( lack of penetration , LOP ) + چاله جوش ( crater ) + پاشش ( ترشح ) یا جرقه زیاد ( spatter ) + ترك در جوش ( crack ) + جوش لیزری + لیزر جوش + جوشکاری با لیزر

انواع عیوب اصلی جوش در فرآیند جوشکاری و دلایل آن

شناخت انواع عیوب اصلی جوش در جوشکاری می تواند در این فرایند از ضرر ها و خسارت های احتمالی تا حد زیادی چلوگیری کند. تمامی جوشکاران […]
آذر ۶, ۱۴۰۱
جوشکاری فلزات + انواع روش های جوشکاری فلزات + لیزر جوش + جوش لیزری

انواع روش های جوشکاری

شناخت انواع روش های جوشکاری و تکنولوژی های مختلف جوشکاری مواد ، امروزه در صنعت کشور اهمیت زیادی پیدا کرده است . به همین دلیل تمامی […]